Geopats

Verkoop van geopats

De ideale mengeling geeft uw bodem de ideale structuur. De gewenste mix is 2 à 3 kg GEOPAT® per m2 toplaag. We verdelen de GEOPAT® over de piste, wat zowel manueel als machinaal kan gebeuren. Daarna mengen we gedurende een lange periode de GEOPAT® door uw toplaag met een rotor-eg. Dit moet cm per cm gebeuren tot we op de juiste diepte zitten. Nadien wordt de piste veelvuldig besproeid met water. Door de juiste verhouding te hanteren, het juiste product te gebruiken en de juiste personen in te schakelen heeft u de hoogst mogelijke zekerheid wat betreft de aanleg van uw bodem.