Eb en vloed bodems

Eb en vloed bodems

Bij een eb en vloed piste is bodemvochtigheid altijd optimaal, de vochtigheid wordt automatisch geregeld via een volautomatisch ondergronds drainagesysteem.
Dit voor een perfecte bodem en rijgenot het ganse jaar door.